Αρχείο

Προφίλ

Ιστορικό

Συνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Νέα - Εκδηλώσεις

Προσφορές

Διάθεση

Αγροτική Οικονομία

 

προώθηση στο τέλος

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Εισαγωγή στη Θεωρία των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Α΄ Έκδοση
Έτος Α΄ Έκδοσης: 1999
Σελ. 104, €12,00, ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ISBN 960-303-097-Χ

  Το παρόν βοήθημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της μακροοικονομικής θεωρίας, όπως αυτό έχει ιστορικά διαμορφωθεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν πρόκειται δηλαδή για την εξυπηρέτηση ενός αυτοτελούς μαθήματος περί οικονομικών διακυμάνσεων, αλλά για μια ευρεία εισαγωγή στο εν λόγω αντι-κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες κατάρτισης των φοιτητών του Τμήματος και ειδικότερα τη διαμόρφωση ενός υποβάθρου γνώσεων οικονο-μικής θεωρίας, ικανού να στηρίξει τα περισσότερο εξειδικευμένα γνωστικά αντικεί-μενα του ευρέως φάσματος της αγροτικής οικονομίας που ακολουθούν αργότερα, στο πρόγραμμα σπουδών. Η συγγραφή αυτού του βοηθήματος εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει το Τμήμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών. Ο κύριος στόχος δεν είναι μια εξαντλητική συζήτηση γύρω από το ζήτημα των οικονομικών διακυμάνσεων, όσο η βελτίωση της κριτικής ικανότητας των διδασκομένων με την παράλληλη καλλι-έργεια της «διαίσθησης» εκείνης, που θα τους βοηθήσει αργότερα να κατανο-ήσουν πληρέστερα τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της οικονομικής πολιτικής. Για το σκοπό δε αυτό καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι ώστε, μαζί με την παροχή των απαραίτητων γνώσεων, να σκιαγραφείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται η οικονομική πολιτική. Η σύντομη παρουσίαση και απόπειρα ερμηνείας του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης που παρατίθεται στο τελευταίο κεφάλαιο, εξυπηρετεί κυρίως αυτό το στόχο.

επιστροφή στην αρχή
σειράπροηγούμενοεπόμενο


Οι πιο πρόσφατοι τίτλοι της σειράςΣταύρος Τσουκαλάς
Οργάνωση και Διαχείρηση Γεωργικών ΕκμεταλλεύσεωνΣταύρος Τσουκαλάς
Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων και ΓεωργίαςΣταύρος Τσουκαλάς
Γεωργική Λογιστική

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Α έως Κ έως ΠΡ έως Ω