Αρχείο

Προφίλ

Ιστορικό

Συνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Νέα - Εκδηλώσεις

Προσφορές

Διάθεση

Αγροτική Οικονομία

 

προώθηση στο τέλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Γεωργική Λογιστική

Β΄ Έκδοση
Έτος Α΄ Έκδοσης: 1999
Σελ. 312, €25,00,
ISBN 978-960-303-099-7

    Οι σύγχρονες τάσεις στην αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των εκμε-ταλλεύσεων του αγροτικού τομέα της οικονομίας, απαιτούν εφαρμογή συστη-ματικών διαδικασιών σε όλες τις επιμέρους τεχνικές αλλά και οικονομικές λειτουρ-γίες τους.
   Στα πλαίσια αυτά το παρόν βιβλίο ασχολείται ειδικότερα με αρχές και μεθόδους προσδιορισμού της σύνθεσης της περιουσίας, παρακολούθησης των μεταβολών της και προσδιορισμού και ελέγχου των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, ειδικότερα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
    Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη, επαγωγικά συνδεόμενα.
   Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τον Λογαριασμό, τον Ισολογισμό και την Απογραφή, καθώς και τις χρησιμοποιούμενες στη γεωργία λογιστικές μεθόδους.
   Το δεύτερο μέρος, αναφέρεται στις βασικές αρχές και το περιεχόμενο της διπλογραφικής λογιστικής όπως αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
   Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει ειδικά θέματα λογιστικών βιβλίων και λογιστικών συστημάτων που διευκολύνουν τη συστηματικότερη καταγραφή, ταξινόμηση και ερμηνεία των οικονομικών γεγονότων που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη διαχείριση της περιουσίας των παραγωγικών μονάδων του αγροτικού χώρου. 
   Η δεύτερη έκδοση του παρόντος έργου περιλαμβάνει την μετατροπή από δραχμές σε ευρώ.

 

Για τον συγγραφέα

 

   O Σταύρος Τσουκαλάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Είναι διδάκτορας Γεωργικής Οικονομίας της Α.Γ.Σ.Α.
   Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο αναφέρεται σε θέματα Οργάνωσης και Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων, Αγροτικής Εκτιμητικής και Κοστολόγησης Γεωργικών Προϊόντων.

επιστροφή στην αρχή
σειράπροηγούμενοεπόμενο


Οι πιο πρόσφατοι τίτλοι της σειράςΣταύρος Τσουκαλάς
Οργάνωση και Διαχείρηση Γεωργικών ΕκμεταλλεύσεωνΣταύρος Τσουκαλάς
Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων και ΓεωργίαςΣταύρος Τσουκαλάς
Γεωργική Λογιστική

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Α έως Κ έως ΠΡ έως Ω