Αρχείο

Προφίλ

Ιστορικό

Συνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Νέα - Εκδηλώσεις

Προσφορές

Διάθεση

Αγροτική Οικονομία

 

προώθηση στο τέλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Α΄ Έκδοση
Έτος Α΄ Έκδοσης: 2010
Σελ. 212, €20,00,
ISBN 978-960-303-180-2

   H αποτελεσματική παραγωγή, για τις επιχειρήσεις παραγωγής πρωτογενών προϊόντων αλλά και για τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, απαιτεί την ύπαρξη αναγκαίων και κατάλληλων πληροφοριών. Όμως, στη σύγχρονη οικονομία, ένα σύνολο πληροφοριών είναι ακόμη πιο αναγκαίο όταν η πρωτογενής παραγωγή χρησιμοποιείται και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τροφίμων και επιπλέον όταν τα τρόφιμα παράγονται από αυτοτελείς επιχειρήσεις. Οι αναγκαίες και κατάλληλες αυτές πληροφορίες δίνονται σήμερα συνήθως ως περιεχόμενα της λογιστικής και μάλιστα της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Οι σύγχρονες μορφές οργάνωσης των παραπάνω οικονομικών μονάδων, απαιτούν την προσαρμογή της χρηματοοικονομικής λογιστικής στις ιδιαιτερότητες των μονάδων αυτών.
   Το παρόν βιβλίο προσπαθεί να δώσει τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις λογιστικής για την ευκολότερη χρήση ενός διπλογραφικού λογιστικού πληροφοριακού συστή­ματος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μονάδων αυτών.
   Το βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε εννέα κεφάλαια και έξι παραρτήματα. Τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια περιέχουν βασικούς λογιστικούς ορισμούς και έννοιες, λογιστικές αρχές και υποθέσεις και λογιστικές μεθόδους για τις επιχειρήσεις γεωργίας και τροφίμων. Το ένατο κεφάλαιο περιέχει τη βασική λογιστική δομή για τη δυνατότητα σύνταξης του Ισολογισμού μιας επιχείρησης γεωργίας ή τροφίμων. Τέλος, στα παραρτήματα δίνονται σύντομες πληροφορίες που αφορούν: τις μορφές των εταιρειών με τις οποίες μπορούν να εμφανίζονται οι επιχειρήσεις γεωργίας και τροφίμων, το περιεχόμενο των λογαριασμών των επιχειρήσεων αυτών σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, υποδείγματα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις όσον αφορά τις αποσβέσεις και τον προσδιορισμό της αξίας περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων, κυρίως γεωργίας.

 

Για τον συγγραφέα

 

   O Σταύρος Τσουκαλάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Είναι διδάκτορας Γεωργικής Οικονομίας της Α.Γ.Σ.Α.
   Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο αναφέρεται σε θέματα Οργάνωσης και Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων, Αγροτικής Εκτιμητικής και Κοστολόγησης Γεωργικών Προϊόντων.

επιστροφή στην αρχή
σειράπροηγούμενοεπόμενο


Οι πιο πρόσφατοι τίτλοι της σειράςΣταύρος Τσουκαλάς
Οργάνωση και Διαχείρηση Γεωργικών ΕκμεταλλεύσεωνΣταύρος Τσουκαλάς
Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων και ΓεωργίαςΣταύρος Τσουκαλάς
Γεωργική Λογιστική

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Α έως Κ έως ΠΡ έως Ω