Αρχείο

Προφίλ

Ιστορικό

Συνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Νέα - Εκδηλώσεις

Προσφορές

Εκδοτική Ομάδα «Εργασία»

 

προώθηση στο τέλος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι Οικοδόμοι και η Οικοδομή στη Μεταπολεμική Ελλάδα

Α΄ Έκδοση
Έτος Α΄ Έκδοσης: 1975
Σελ. 80, €10,00, Περιορισμένος Αριθμός Αντιτύπων
ISBN Δεν υπάρχει

   «Η μελέτη αυτή γράφτηκε από μια ομάδα Ελλήνων τον εξωτερικού στις αρχές του ’74. Κατόπιν κυκλοφόρησε, κυρίως στο εξωτερικό, σ’ ένα μικρό αριθμό αντιτύπων.
   Γράφτηκε λοιπόν από ένα κύκλο ατόμων ανεξάρτητων από την
Εκδοτική Ομάδα Εργασία, που όμως η όλη του προβληματική δεν έχει, βασικά, ανταγωνιστικό χαρα-κτήρα με αυτόν της Εκδοτικής Ομάδας.
   Τόσο το αξιόλογο τον προβληματισμού της σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό αντιτύπων στα όποια κυκλοφόρησε, και που ’χουν ήδη εξαντληθεί, όσο και το γεγονός ότι το αντικείμενό της εντάσσεται στα πλαίσια της εκδοτικής μας προσπάθει­ας, μας έσπρωξε στο να αποφάσισαν με από κοινού στη σημερινή έκδοσή της.
   Η δημοσιευόμενη σήμερα μελέτη στηριγμένη σ’ όλα της τα βασικά σημεία στην παλιά, έχει υποστεί αρκετές αλλαγές και έχει πλουτιστεί με νέες παρατηρήσεις μέσα από μια διαδι­κασία που από την αρχή θεωρήθηκε συστατικό στοιχείο της ύπαρξης της
Εκδοτικής Ομάδας· δηλαδή τον συλλογικού στυλ δουλειάς, βασισμένου στην αμοιβαία κριτική και αυτοκριτική. Έτσι με βάση τις απόψεις της Εκδοτικής Ομάδας για κριτική και συζήτηση κάθε κειμένου προτού εκδοθεί και με την απόλυτη συμφωνία πάνω σ’ αυτό της Ομάδας Μελέτης ασκήθηκε από τη μεριά της Εκδοτικής Ομάδας μια κριτική. Με βάση αυτή αναπτύχθηκε ένας διάλογος που δυστυχώς όμως λόγω αν­τικειμενικών συνθηκών έγινε με τμήμα μότο της αρχικής Ομάδας Μελέτης. Ο διάλογος είχε σαν αποτέλεσμα αφ’ ενός την διεύρυνση του προβληματισμού και από τις δυο μεριές και αφ’ ετέρου ό,τι το νέο παρουσιάζει σήμερα αυτή η μελέτη :
   Πιο συγκεκριμένα : α) όλες σχεδόν τις υποσημειώσεις, β) ορισμένες προσθήκες στο καθ’ εαυτό κείμενο, γ) μερικές φραστικές αλλαγές, και δ) την προσθήκη στο τέλος του κειμένου ενός «επίλογου» από ένα μέλος της
Ομάδας Μελέτης που αναφέρεται στις προοπτικές του κλάδου των οικοδόμων κάτω από το φως των νέων εξελίξεων.
   Η αντικειμενική όμως αδυναμία να έρθουμε σε επαφή με το σύνολο των συγγραφέων της
Ομάδας Μελέτης, εμπόδισε δυστυχώς την προσπάθεια ώστε, τελικά, αυτή ή μελέτη να παρουσιαστεί σαν το καταστάλαγμα ενός κοινού προβληματισμού. Γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία από την Εκδοτική Ομάδα η ύπαρξη στο τέλος του βιβλίου ενός παραρτήματος στο όποιο θα εντοπίζονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της σημεία. Όμως και έτσι πιστεύουμε ότι η έκδοσή της αποτελεί ένα γό­νιμο βήμα για την έναρξη μιας σειράς συζητήσεων πού θα μας οδηγήσουν στην επιστημονική τοποθέτηση των ζητημάτων πού θίγονται.»
 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  «ΕΡΓΑΣΙΑ» / ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αθήνα, Μάρτης ’75 

επιστροφή στην αρχή
σειράπροηγούμενοεπόμενοΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Α έως Κ έως ΠΡ έως Ω