Αρχείο

Προφίλ

Ιστορικό

Συνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Νέα - Εκδηλώσεις

Προσφορές

Εκδοτική Ομάδα «Εργασία»

 

προώθηση στο τέλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
Φοιτητικό Κίνημα και Ταξική Πάλη στην Ελλάδα

Από τις Προσφυγές στα Πρωτοδικεία στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Έτος Α΄ Έκδοσης: 1978
Α΄ τόμος: εξαντλημένο
ISBN Δεν υπάρχει
Β΄ τόμος: Σελ.194, €16,00
ISBN Δεν υπάρχει

   «Το βιβλίο αυτό είναι το έκτο που εκδίδει η Εκδοτική Ομάδα «Εργασία».
   Γραμμένο από τον Σταύρο Λυγερό, εντάσσεται σ’ εκείνη την κατηγορία μελετών που αν και δεν είναι δημιουργήματα της ίδιας της
Εκδοτικής Ομάδας είναι «δημι-ουργήματα μεμονωμένων ατόμων η ανεξάρτητων από την Εκδοτική Ομάδα κύκλων που όμως η όλη τους προβληματική δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα με αυτόν της εκδοτικής ομάδας».
   Αυτό, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει ότι η μελέτη αυτή δεν είναι μια ακόμα «ερευνά» πάνω σε γενικά και αφηρη­μένα προβλήματα του νεοελληνικού κοινωνικού σχηματι­σμού, αλλά μια συγκεκριμένη ανάλυση, που διερευνώντας συστηματικά το πρόσφατο παρελθόν του φοιτητικού κινήμα­τος, προσπαθεί να βγάλει τα αναγκαία συμπερά-σματα που θα του χρησιμεύσουν, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να εντοπίσει συγκεκριμένα τους εχθρούς και ψεύτικους φί­λους του, να χαράξει μια σαφή διέξοδο από το σημερινό μεταπολιτευτικό του μπλοκάρισμα και τέλος να παλέψει να δεθεί και υπηρετήσει το καθόλου λαϊκό κίνημα, εντάσσοντας και υποτάσσοντας την δική του μερική προοπτική στην συνολική ιστορική προοπτική της εργατικής τάξης.
   Για την έκδοση της μελέτης αυτής ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που ακολουθή-σαμε και στα προηγούμενα μας βιβλία.
   Η μελέτη, διαβάστηκε από την
Εκδοτική Ομάδα και με βάση ένα σύνολο γραπτών και προφορικών παρατηρήσεων έγινε μια πλατειά συζήτηση με το συγγραφέα με στόχο και σκοπό την διεύρυνση του προβληματισμού και των δύο πλευρών και την, κατά το δυνατό, κοινή προσπάθεια για μιαν αρτιότερη παρουσίαση της μελέτης στο βαθμό που θα γίνονταν αποδεκτές από τον συγγραφέα οι διάφορες παρατηρήσεις.
   Ο στόχος αυτός πέτυχε μέχρι ένα βαθμό, καλύπτοντας, κύρια, τεχνικές η δευτε-ρεύουσας σημασίας πλευρές του θέ­ματος.
   Από ’κει και πέρα όμως, και οι δυο πλευρές κρατήσανε το «ακάλυπτο» μέρος από τις ουσιαστικές τους διαφωνίες, μια και δεν έμπαινε θέμα ξαναγραψίματος της μελέτης κάτω από μιαν διαφορετική ιδεολογικοπολιτική σκοπιά, με την οποία δεν ήταν σύμφωνος ο συγγραφέας.
   Για τις λίγες αυτές διαφορές, όπως και για την όλη διαδικασία έκδοσης, η
Εκδοτική Ομάδα έκρινε αναγκαίο να παραθέσει στο τέλος του βιβλίου ένα παράρτημα ίδιου χαρακτήρα με αυτό που παράθεσε και στις άλλες της εκδόσεις.
   Φιλοδοξία του παραρτήματος αυτού, είναι να βοηθήσει στο πλάτεμα των αρχικών κοινών προβληματισμών και στο προχώρημα του αναγκαίου συστηματικού διάλογου γύρω από τα καυτά προβλήματα του αγώνα για τον επαναστατικό προσανατολισμό του φοιτητικού κινήματος και την σύνδεση τον με την εργατική τάξη.»

 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΡΓΑΣΙΑ»
Αθήνα, Ιούνης ’77

επιστροφή στην αρχή
σειράπροηγούμενοεπόμενοΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Α έως Κ έως ΠΡ έως Ω